ថ្ងៃផលិត និងថ្ងៃផុតកំណត់នៃផលិតផលរបស់អ្នកគឺ


MFG: 05/05/2023

EXP: 04/05/2025
Premium White Serum


សូមណែនាំផលិតផល “Premium White Serum” ជាផលិតផលថែរក្សាស្បែកដែលមានតួនាទីយ៉ាងច្រើនដើម្បីជួយទៅដល់ស្បែកមុខរបស់លោកអ្នក ផលិតផលនេះត្រូវបានផលិតឡើងជាពិសេសសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាមុននៅលើផ្ទៃមុខ ដែលមានតួនារទីថែរក្សានិងការពារបានយ៉ាងល្អ មិនត្រឹមតែជួយលុបបំបាត់ស្នាមមុនប៉ុណ្ណោះទេ វាមានតួនាទីជួយចិញ្ចឹមស្បែកមុខ ដើម្បីអោយស្បែកមុខរបស់អ្នកស្រស់ថ្លា និងជួយបំបាត់ស្នាមអុចៗខ្មៅយ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាព ហើយជាពិសេសវាធ្វើអោយស្បែកសភ្លឺចែងចាំង ជឿទុកចិត្ត ជាមួយនឹងផលិតផល “Premium White Serum” បាន ផលិតផលនេះបានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ និងមានសុវត្ថិភាពជាទីបំផុត ជាផលិតផលថៃពិតៗដោយឆ្លងកាត់ការពិសោធន៍ដោយអ្នកជំនាញផ្នែកថែរក្សាស្បែកមុខរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងជាច្រើនឆ្នាំ ទើបផលិតបានផលិតផលដ៏ល្អមួយនេះ។

ការណែនាំនិងរបៀបប្រើប្រាស់ ប្រើ២ដងក្នុង១ថ្ងៃ។

មកសាកល្បងផលិតផល “Premium White Serum” ដើម្បីបង្ហាញសម្រស់ពិតរបស់លោកអ្នក។


សំណួរនិង ចម្លើយ


Q: តើអាចប្រើ “Premium White Serum” នេះជាមួយផលិតផលផ្សេងបានដែរឬទេ?

A: ប្រើបាន តែត្រូវប្រើ “Premium White Serum” នេះមុន បន្ទាប់មកទើបប្រើផលិតផលផ្សេងតាមក្រោយ


Q: ចាប់ផ្តើមប្រើ “Premium White Serum” នេះហើយមានចេញមុន តើវាមានប្រតិកម្មនឹងស្បែកមុខដែរឬទេ? ហើយបើមានត្រូវធ្វើដូចម្តេច?

A1: បើមានអាការៈប្រតិកម្មនឹងស្បែកមុខគឺប្រើ “Premium White Serum” បរិវេនណាហើយ មានចេញកន្ទួលក្រហមលើស្បែក សូមផ្អាកការប្រើប្រាស់សិន

A2: ប្រសិនបើកំពុងប្រើប្រាស់ផលិតផលផ្សេងនៅឡើយ សូមប្រើ “Premium White Serum” ជាមុនសិនបន្ទាប់មកសឹមប្រើប្រាស់ផលិតផលផ្សេងតាមក្រោយ បន្តិចម្តងៗរហូតទាល់តែឈប់ប្រើតែម្តង ក្រៅពីនេះ ការប្រើប្រាស់ផលិតផលម៉ាកផ្សេងជាច្រើនដែលកប់បញ្ហាទុក ហើយមិនអាចឈប់ប្រើបានឈប់ប្រើពេលណាបញ្ហានោះនឹងត្រឡប់មកដូចដើម តែសម្រាប់ “Premium White Serum” អាចជួយកែប្រែបញ្ហាទាំងនេះបាន ហើយលោកអ្នកសម្រេចឈប់ប្រើពេលណាក៏បាន បញ្ហាវានឹងមិនត្រឡប់មកវិញឡើយនៅថ្ងៃអនាគត

A3: ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនធ្លាប់ប្រើប្រាស់ផលិតផលណាពីមុនមក អាចប្រើ “Premium White Serum” រហូតបាន1សប្តាហ៍ “Premium White Serum” នេះនឹងចាប់ផ្តើមជួយដោះស្រាយបញ្ហានៅលើស្បែកមុខរបស់អ្នកបន្តិចម្តងៗរហូតអស់តែម្តង